Festival glumcaPravilnik

Na temelju odluke utemeljitelja Festivala glumca, Festivalski odbor na sjednici održanoj u Vinkovcima 20. prosinca 1999. g., 6. veljače 2001. g. u Zagrebu i 8. svibnja 2009.g. u Iloku donosi

P R A V I L N I K
o radu Ocjenjivačkog suda i dodjeli Nagrada Festivala glumca

I.

U nastojanju poticanja i popularizacije glumačkog stvaralaštva i ukupne afirmacije kazališne umjetnosti, Vukovarsko - srijemska županija i Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, utemeljili su 1994. godine Festival glumca / Festival monodrame i komorne scene, u daljnjem tekstu Festival koji se održava u gradovima Vukovarsko- srijemske županije Vukovaru, Vinkovcima, Županji, Iloku i Otoku, svake godine u mjesecu svibnju u trajanju do 10 dana.

II.

Utemeljitelji Festivala od 1994. godine dodjeljuju i nagrade za izuzetna glumačka ostvarenja u festivalskim predstavama.
Svake godine može se dodijeliti do 7 (sedam) nagrada. Nagrade se sastoje od diplome, umjetničke skulpture i novčanog iznosa. Visinu novčanog iznosa nagrade određuju svake godine utemeljitelji prema raspoloživim sredstvima.
Nagrade nose ime " Fabijan Šovagović ", "Ivo Fici" i "Nevenka Filipović".

III.

Nagrade se dodjelju u slijedećim kategorijama:

  1. Nagradu "Fabijan Šovagović" za najbolja glumačka ostvarenja - 2 glumice i 2 glumca - 4 nagrade
  2. Nagradu "Ivo Fici" za najbolje glumačko ostvarenje mladoj/m glumici/cu do 28 godina - 1 nagrada
  3. Nagradu "Nevenka Filipović" za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade - 1 nagrada
  4. Nagradu "Fabijan Šovagović" za najbolju predstavu u cjelini - 1 nagrada

IV.

Nagrade Festivala dodjeljuje Ocjenjivački sud od 3 /tri/ člana iz redova istaknutih kazališnih umjetnika - glumaca (po mogućnosti 1 /jedan/ imenovani član iz kazališta izvan Zagreba), kojeg na prijedlog Upravnog odbora Hrvatskog društva dramskih umjetnika imenuje Festivalski odbor. Mandat članova Ocjenjivačkog suda traje 1 /jednu/ godinu s mogućnošću ponovnog izbora . Na prvom sastanku članovi između sebe biraju svoga predsjednika. Ako netko od imenovanih članova Ocjenjivačkog suda iz bilo kojeg razloga ne prisustvuje i ne gleda festivalske predstave, ili je u konkurenciji za nagradu, predsjednik suda dužan je o tome obavijestiti utemeljitelje nagrade koji će imenovati novog člana.

Članovi Ocjenjivačkog suda dužni su pogledati u službenoj konkurenciji sve festivalske predstave pod istim uvjetima i na jednom mjestu, kako bi mogli pravovaljano odlučivati, a organizator je u obvezi da im to omogući.

V.

Odluka o nagradama donosi se natpolovičnom većinom članova Ocjenjivačkog suda uz obrazloženje odluke.

Članovi Ocjenjivačkog suda nagrade dodjeljuju isključivo za vrhunska glumačka umjetnička ostvarenja, a ako takvih nema, članovi nisu dužni dodijeliti nagrade.
Odluka o nagradama donosi se i obznanjuje nakon gledanja posljednje festivalske predstave, a uručuje dobitnicima na svečanosti zatvaranja Festivala.

VI.

Članovi Ocjenjivačkog suda imaju pravo naknade putnih troškova (brzi vlak I razreda, zrakoplov, autobus ili osobni automobil ako ga koristi više članova, ili pojedinačno u izuzetnim prilikama) dnevnice i hotelski smještaj kroz cijelo vrijeme trajanja Festivala, te autorski honorar za svoj rad.

Visinu honorara određuju svake godine utemeljitelji prema raspoloživim sredstvima.

VII.

Diplome o nagradama potpisuje predsjednik-ca Ocjenjivačkog suda, a dobitnicima nagrade uručuju članovi Ocjenjivačkog suda i predstavnici utemeljitelja, te gradova Županije.

VIII.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika mogu biti samo zajedničkim dogovorom utemeljitelja.

IX.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. svibnja 2009. godine.

Predsjednik Festivalskog odbora
Goran Grgić