Festival glumcaNatječaj za 31. Festival glumca

Intendantima i ravnateljima kazališta,

festivala, kazališnih družina i umjetničkih organizacija

 

 

U ime Hrvatskog društva dramskih umjetnika i Vukovarsko-srijemske  županije,  suutemeljitelja Festivala glumca,  Festivalsko vijeće raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za   31.  FESTIVAL GLUMCA

 

I.

31. Festival glumca održat će se od 11. do 19. svibnja 2024.g.

Za sudjelovanje na Festivalu mogu se prijaviti kazališne predstave premijerno izvedene od 1. siječnja do 31. prosinca 2023.g.

Rok za prijavu predstava je 21. siječanj 2024.g.

 

II.

Za sudjelovanje na Festivalu mogu se prijaviti sva kazališta, festivali, glumačke družine  i umjetničke organizacije te pojedinci - članovi Hrvatskog društva dramskih umjetnika kao i studenti Akademije dramske umjetnosti i Umjetničkih akademija koji svojim umjetničkim djelom ispunjavaju uvjete natječaja. Prijavljuje se jedna (1) predstava u profesionalnoj produkciji, a u prijavi je obavezno navesti datum premijernog izvođenja predstave, dostaviti programsku knjižicu i snimku predstave, kao i ispunjeni UPITNIK koji je sastavni dio ovog Natječaja.

Pri odabiru kazališne predstave koja se prijavljuje treba uzeti u obzir sve tehničke zahtjevnosti predstave i uskladiti ih s tehničko-scenskim mogućnostima kazališta i dvorana u gradovima u kojima se predstave igraju (Otok, Vukovar, Županja, Vinkovci, Ilok).

 

III.

Izborniku/ci Festivala treba osigurati najmanje tri (3) termina za gledanje prijavljene predstave do 30. ožujka 2024.g., a o terminima igranja predstava treba promptno i pravovremeno obavještavati Tajništvo HDDU-a (hddu.tajnistvo@gmail.com ; gsm: 091 783 7133).

Popis izabranih predstava koje će sudjelovati na 31. Festivalu glumca bit će objavljen 2. travnja 2024.g.

IV.

Sudionici Festivala predstave će igrati u gradovima Otoku, Vukovaru, Županji, Vinkovcima i Iloku. Grad domaćin 31. Festivala glumca  je grad Otok.

V.

Posljednjeg dana održavanja Festivala tročlani Ocjenjivački sud dodjeljuje: dvije  nagrade Fabijan Šovagović najboljim glumicama; dvije nagrade Fabijan Šovagović najboljim glumcima; nagradu Ivo Fici za najbolje ostvarenje mladom glumcu do 28 godina; nagradu Nada Subotić za najbolje ostvarenje mladoj glumici do 28 godina; nagradu Nevenka Filipović za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade; nagradu Vanja Drach za najbolju predstavu u cjelini.

Festivalsko vijeće Festivala glumca dodjeljuje: nagradu Ivo Gregurević za izniman doprinos Festivalu glumca i glumačkom pozivu te nagradu Zvonimir Torjanac za svekoliki umjetnički i društveni doprinos kazališnoj umjetnosti na Festivalu glumca.

Nagrade se sastoje od priznanja, statue i novčanog iznosa, osim za predstavu u cjelini koja nije novčana.

VI.

Svim sudionicima Festivala pokriveni su, sukladno realnom troškovniku i raspoloživim sredstvima Festivala glumca: putni troškovi ansambla i tehničkog osoblja, 1/3 dnevnica, hotelski smještaj na bazi punog pansiona te troškovi prijevoza scenografije dok druge  naknade nisu pokrivene (autorski honorari, dodatni troškovi i sl.).

VII.

Prijave za Festival u propisanom natječajnom roku, uz obavezno ispunjen priloženi UPITNIK, dostavljaju se na e-adresu: hddu.tajnistvo@gmail.com, a snimke predstava običnom poštom (NE preporučenom) na adresu: Hrvatsko društvo dramskih umjetnika (za Festival glumca), 10000 Zagreb, Amruševa ulica  19/III.

 

 

Za Festivalsko vijeće  Festivala glumca:

Marija Filipović, dipl.oec.

Izvršna producentica

U P I T N I K

za prijavljenu predstavu  31. Festivala glumca

 

(naziv kazališta/produkcije)

 

(naziv predstave)

  1. Koliko osoba dolazi na Festival ?

a)      umjetnici:

_________________________________________________________

b)     tehnika i organizacija:

_________________________________________________________

2.  Koliko traje predstava?

__________________________________________________________

3.  Koliko traje postavljanje scene?

__________________________________________________________

4.  Koliko traje raspremanje scene?

__________________________________________________________

5. Navesti sve sudjelujuće glumice i glumce mlađe od 28 godina:

________________________________________________________

6. Predračun putnih troškova na bazi jedne izvedbe:

a)  Prijevoz sudjelujućih: ……………………………………………….

b)  1/3 dnevnica svih sudjelujućih: …………………………………..

c)  Prijevoz scenografije:………………………………………………..

Ukupno: ……………………………

Posebne  napomene (veličina scene, tehnički uvjeti i sl.):

____________________________________________________________

__________________________________________________________

Osoba za kontakt (ime i prezime, broj telefona/gsm/e-mail):

……………………………………………………………………………..