Novosti

 • 05. prosinac 2023.

  NATJEČAJ

  Na temelju Statuta Hrvatskog društva dramskih umjetnika (čl. 35. stavak 1.) iz Zagreba, Amruševa 19/III, OIB: 06570355423 (dalje u tekstu: HDDU), Upravni odbor HDDU-a 5. prosinca 2023. godine raspisuje

  N A T J E Č A J

  za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom od 1. siječnja 2024., uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto


  T A J N I K
  H D D U - a (m/ž)  Uvjeti:
  • VSS (prednost ekonomski smjer i iskustvo na sličnim poslovima)
  • najmanje 15 (petnaest) godina radnog staža
  • iskustvo rada u upravljanju, organizaciji, produkciji i provedbi projekata u kulturi najmanje 5 (pet) godina
  • financijska pismenost, poznavanje računovodstva neprofitnih organizacija i napredno znanje rada na računalu (MS Office, Excel)
  • poznavanje najmanje 1 (jednog) svjetskog jezika
  • komunikativnost, odmjerenost, promišljenost i samostalnost u radu

  Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
  • životopis s osobnim podacima i podacima za kontakt
  • dokaz o stupnju obrazovanja (uvjerenje ili preslika diplome)
  • potvrdu o radnom stažu (elektronički izvod iz HZMO-a ili srodan dokument)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • izjavu o znanju stranog jezika
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

  Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, HDDU se obvezuje čuvati osobne podatke svih kandidata prijavljenih na ovaj natječaj te ih neće učiniti dostupnima trećim osobama.

  Rok za prijavu na natječaj je 19. prosinac 2023. godine isključivo putem e-pošte na e-adresu: hddu.tajnistvo@gmail.com

  Upravni odbor HDDU-a će razmatrati samo pravovremeno pristigle prijave uz sve tražene dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja.


  U Zagrebu, 5. prosinca 2023.
  Za Upravni odbor HDDU-a:
  Marija Filipović, dipl.oec.
  Tajnica HDDU-a

 • 27. studeni 2023.

  Drage kolegice i kolege,

  na 31. dodjeli Nagrada hrvatskog glumišta u HNK-u u Zagrebu, 24. studenog 2023., na našu žalost, dogodio se previd i propust te u bloku In memoriam nije vizualno spomenut naš prerano preminuli kolega i prijatelj Jasmin Telalović (1977. – 2023.).

  Ispričavamo se i jako nam je žao, mada smo svjesni da isprika ne može promijeniti činjenicu da se propust dogodio.

  Jasmin je bio naš dragi prijatelj, kolega, dio naše velike kazališne obitelji i povrh svega – sjajan glumac i dobra duša. Tim više nam je teško.

  Neovisno o članstvu u udruzi, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika je, neposredno nakon preranog odlaska našeg dragog kolege, 22. veljače 2023., u e-časopisu Hrvatsko glumište objavilo tekst (nekrolog) Igora Ružića „ Zreo i smiren glumac koji se snažno i punokrvno nosio s tragičnim likovima i sudbinama“.

  https://hrvatskoglumiste.hr/zreo-i-smiren-glumac-koji-se-snazno-i-punokrvno-nosio-s-tragicnim-likovima-i-sudbinama/


  S poštovanjem prema dragom kolegi Jasminu, svima koji su ovim propustom na bilo koji način bili povrijeđeni, još jednom se ispričavamo.

  Predsjednik, Upravni odbor i Tajništvo HDDU-a