Festival glumcaDomaćini festivala

FESTIVALSKI ODBOR Festivala GLUMCA utemeljio je 1995. godine počasnu instituciju

Domaćina Festivala

kako bi se i tom malom gestom ukazalo štovanje prema velikanima hrvatskog glumišta.

 • domaćin 2. Festivala glumca bio je FABIJAN ŠOVAGOVIĆ
 • domaćica 3. Festivala glumca bila je NADA SUBOTIĆ
 • domaćin 4. Festivala glumca bio je MATO ERGOVIĆ
 • domaćin jubilarnog 5. Festivala glumca bio je JOSIP BOBI MAROTTI
 • domaćica 6. Festivala glumca bila je GITA ŠERMAN-KOPLJAR
 • domaćin 7. Festivala glumca bio je MIŠE MARTINOVIĆ
 • domaćica 8. Festivala glumca bila je ELIZA GERNER
 • domaćin 9. Festivala glumca bio je TONKO LONZA
 • domaćica jubilarnog 10. Festivala glumca bila je MARIJA KOHN
 • domaćica 11. Festivala glumca bila je NEVA ROŠIĆ
 • domaćin 12. Festivala glumca bio je PERO KVRGIĆ
 • domaćin 13. Festivala glumca bio je ŠPIRO GUBERINA
 • domaćini 14. Festivala glumca bili su ZVONIMIR TORJANAC I VANJA DRACH
 • domaćin jubilarnog 15. Festivala glumca bio je MARTIN SAGNER
 • domaćin 16. Festivala glumca bio je BORIS MIHOLJEVIĆ
 • domaćin 17. Festivala glumca bio je RELJA BAŠIĆ
 • domaćin 18. Festivala glumca bio je ZLATKO VITEZ
 • domaćin 19. Festivala glumca bio je VLATKO DULIĆ
 • domaćica 20. Festivala glumca bila je HELENA BULJAN
 • domaćica 21. Festivala glumca bila je LELA MARGITIĆ
 • domaćin 22. Festivala glumca bio je GORAN GRGIĆ
 • domaćin 23. Festivala glumca bio je IVO GREGUREVIĆ
 • domaćica 24. Festivala glumca bila je MARIJA SEKELEZ
 • domaćica 25. Festivala glumca bila je BRANKA CVITKOVIĆ
 • domaćin 26. Festivala glumca bio je ŽARKO POTOČNJAK
 • domaćin 27. Festivala glumca bio je NIKO PAVLOVIĆ
 • domaćica 28. Festivala glumca bila je KSENIJA PROHASKA
 • domaćin 29. Festivala glumca bio je FILIP RADOŠ
 • domaćini 30. Festivala glumca bili su ANJA ŠOVAGOVIĆ DESPOT I DRAGAN DESPOT