Festival glumcaOpće informacije

1994. Hrvatsko društvo dramskih umjetnika i Vukovarsko - srijemska županija utemeljili su

Festival glumca

podnaslovljen s - Festival monodrame i komorne scene - posvećen je prije svega glumcu i njegovu stvaralaštvu.
Ovo je jedini festival u Hrvatskoj na kojemu je u središtu glumac, jer je glumac središte predstave, kazališta i svakog kazališnog događaja. Glumac je početak i zametak kazališnog čina, tijelo i duša piščeva djela. Glumac - i sam i kao mnoštvo - može s punim pravom reći "Kazalište to sam ja". Iz skromnosti i ljubavi prema teatru on to nikada ne izgovara i zato mu, kako bi smo potakli, afirmirali i popularizirali godinama u drugi plan potiskivano, glumačko stvaralaštvo, posvećujemo ovaj Festival.

Festival glumca je festival na kojemu laureati uz statuu "Fabijan Šovagović", "Ivo Fici" i "Nevenka Filipović" dobivaju i novčanu nagradu.

Festivalom glumca upravlja

Festivalsko vijeće
 • Joško Ševo, predsjednik (HDDU)
 • Ruža Marić, dopredsjednica (Gradski muzej Vukovar)
 • Grgo Krajina, dopredsjednik (Vukovarsko-srijemska županija)
 • Marija Filipović, izvršna producentica (HDDU)
 • Slaven Nuhanović, izvršni producent (Asser Savus)

Članovi:

 • dr.sc. Iva Hraste Sočo (Ministarstvo kulture RH)
 • Perica Martinović (HDDU)
 • Himzo Nuhanović (Asser Savus)
 • Jasminka Mesarić (HDDU)
 • Zdenko Rečić (Grad Vinkovci)
 • Ivanka Miličić (Hrvatski dom Vukovar)
 • Jurica Buljan (Grad Županja)
 • Marijana Barnjak Jelić (Grad Otok)
 • Maja Barić Novaković (Grad Ilok)
 • Marija Budimir (Vukovarsko-srijemska županija)
 • Dražen Kobašević (Grad Vukovar)
 • Sandra Pinjuh (Vukovarsko-srijemska županija)
 • Josip Zelić, producent (HDDU)
 • Tomislav Palinić (HDDU)

Organizatori Festivala glumca su Hrvatsko društvo dramskih umjetnika iz Zagreba i Koncertno kazališna agencija "Asser Savus" iz Vinkovaca.

Domaćin festivala

Festivalski odbor Festivala glumca utemeljio je 1995. godine počasnu instituciju Domaćina festivala kako bi se i tom malom gestom ukazalo štovanje prema velikanima hrvatskog glumišta. Popis dosadašnjih domaćina možete vidjeti ovdje.

Informacije o festivalu

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Zagreb, Amruševa ulica 19/III, telefon 01/4920-717, 4813- 374, fax: 4920-718 , e-mail: hddu@hddu.hr (Marija Filipović, GSM 091/4872 740);
Koncertno - kazališna agencija "Asser Savus" u Vinkovcima, Kralja T. Kotromanića 14, tel/fax 032/ 354-492 (Himzo Nuhanović, GSM 098/676 336).