O društvuUvjeti članstva

Uvjeti i način učlanjivanja

 

 

(1) Članom HDDU-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji stvaralački djeluje na području dramske umjetnosti.

(2) Članstvo u HDDU-u može biti redovno i počasno.

(3) Redovnim članom HDDU-a može postati:

a)      dramski umjetnik koji ima završenu Akademiju dramske umjetnosti (akademski glumac, redatelj, dramaturg, kazališni producent), odnosno dramski umjetnik koji ima završen dodiplomski studij (akademski naziv sveučilišni prvostupnik - baccalaureaus) ili diplomski studij (akademski naziv magistar umjetnosti ) - glumac, redatelj, dramaturg, kazališni producent

b)      dramski umjetnik koji ima završen dvogodišnji poslijediplomski specijalistički studij (akademski naziv sveučilišni specijalist glume, medija, kultureuniv. spec. art.) uz dokaz da se najmanje dvije godine aktivno i profesionalno bavi dramskom umjetnošću

c)      dramski umjetnik koji nema stručnu spremu iz stavka 3. točaka a) i b) ovoga članka, ako se aktivno i profesionalno bavi dramskom umjetnošću najmanje pet godina i ako je kroz to vrijeme ostvario zapažene umjetničke rezultate, uz podnošenje materijalnih dokaza da živi od umjetničkog rada

d)      umjetnik - dramski pisac/ scenarist ako ispunjava uvjete koje propisuje Ogranak dramskih pisaca i scenarista pri HDDU i ako je ostvario zapažene umjetničke rezultate, uz podnošenje materijalnih dokaza da živi od umjetničkog rada

e)      dramski umjetnik koji ima nostrificiranu ispravu o završenoj školskoj ustanovi s područja dramske umjetnosti u inozemstvu i ako je ostvario zapažene umjetničke rezultate, uz podnošenje materijalnih dokaza da živi od umjetničkog rada ili

f)       kostimograf, scenograf, kreator lutaka, skladatelj scenske glazbe i oblikovatelj svjetla pod uvjetom da se najmanje pet godina profesionalno bavi poslovima vezanim uz dramsku umjetnost, odnosno da je ostvario najmanje deset umjetničkih scenskih ostvarenja te da je ostvario zapažene umjetničke rezultate, uz podnošenje materijalnih dokaza da živi od umjetničkog rada

(4) Počasnim članom HDDU-a može postati osoba koja je svojim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva HDDU-a i razvoju dramske umjetnosti u Republici Hrvatskoj.

(5) Odluku o počasnom članstvu donosi Upravni odbor, a potvrđuje Skupština.

(6) Osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske može iznimno postati članom HDDU-a ako stvaralački djeluje u Republici Hrvatskoj, ako ispunjava uvjete iz stavka 3. ovoga članka te ako ima odobren privremeni ili trajni boravak na teritoriju Republike Hrvatske.

(7) Odluku o prijemu u članstvo stranog državljana donosi Upravni odbor, a potvrđuje Skupština HDDU-a.

 

(1) Osoba koja želi postati članom HDDU-a podnosi pismeni zahtjev Upravnom odboru. Uz zahtjev prilaže dokaze da ispunjava uvjete iz članka 14. ovoga Statuta.

(2) O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor HDDU-a.

(3) Osoba kojoj je zahtjev za prijem u članstvo odbijen može izjaviti žalbu Nadzornom odboru u roku od 30 dana od primitka odluke Upravnog odbora. O žalbi odlučuje Nadzorni odbor na prvom redovitom zasjedanju.