NovostiNATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE SAMOSTALNIM UMJETNICIMA HDDU-a

29. travanj 2020.

NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE SAMOSTALNIM UMJETNICIMA HDDU-a

Natječaj za dodjelu potpore samostalnim umjetnicima

iz Fonda solidarnosti HDDU-a

za ublažavanje posljedica pandemije Covid-19 virusa

 

 

HDDU raspisuje Natječaj za dodjelu potpore samostalnim umjetnicima iz Fonda solidarnosti HDDU-a za ublažavanje posljedica pandemije Covid-19 virusa.

Natječaj se odnosi samo na samostalne umjetnike, članove HDDU-a, a bit će otvoren od 29. travnja do 11. svibnja 2020.

Natječaj će se raspisivati jednom mjesečno u trajanju od 10 dana sve dok traje Odluka Stožera civilne zaštite o zabrani javnog okupljanja koja se odnosi na kazališta, a prema potrebi i mogućnostima i duže tj. do uspostave redovnog funkcioniranja kulturnog sektora te dok će se za ovu svrhu u Fond solidarnosti uplaćivati donacije.

Na Natječaj se samostalni umjetnici, članovi HDDU-a prijavljuju ispunjavanjem  Zahtjeva za dodjelu potpore samostalnim umjetnicima iz Fonda solidarnosti HDDU-a za ublažavanje posljedica pandemije Covid-19 virusa koji se nalazi na ovom linku.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc50UzuPy1H2SQ1KsEiY_RgqnvB7JvEMjcVcQPpiz5pbrbotg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Sredstva prikupljena donacijama dijelit će se po principu ravnopravnosti na sve odobrene Zahtjeve za dodjelu potpore, a maksimalni mjesečni iznos je 3.000 kn.

Zahtjeve za dodjelu potpore odobrava Povjerenstvo za dodjelu potpore samostalnim umjetnicima iz Fonda solidarnosti HDDU-a koje čini Izvršni odbor Ogranka samostalnih umjetnika i dva člana Upravnog odbora HDDU-a.

Apeliramo na sve članove da se prijavljuju samo ako nemaju drugih prihoda ili ako im oni nisu dostatni.

Prednost će imati samostalni umjetnici, članovi HDDU-a koji potporu ne ostvaruju niti po jednoj drugoj osnovi.

 

Upravni odbor HDDU-a

Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a