NovostiNagrada hrvatskog glumišta 2018.g.

05. lipanj 2018.

Natječaj za NHG 2018.g.

Broj: 45/2018.

Zagreb, 5. lipnja 2018.


Intendantima i ravnateljima kazališta, festivala, kazališnih družina, umjetničkih

organizacija, urednicima Dramskog programa HRT-a i Dramskog programa

Hrvatskog radija

Hrvatsko  društvo dramskih umjetnika  u ime  utemeljitelja Nagrade  hrvatskog glumišta  /NHG/ raspisuje

N A T J E Č A J

za NAGRADU  HRVATSKOG  GLUMIŠTA  2018.g.

za umjetnička ostvarenja premijerno izvedena u kazališnoj sezoni  2017/18.

Nagrade se dodjeljuju  državljanima  Republike  Hrvatske.

I.

U konkurenciju za NHG 2018.g. prijavljuje se:

A) Jedna (1) predstava iz:

-         drame

-         opere

-         operete/mjuzikla

-         baleta

-         plesa

premijerno izvedena  od  1. rujna 2017. do 30. lipnja 2018. godine, a  za festivalske i ljetne produkcije predstava koja će se premijerno izvesti do 31. kolovoza 2018. godine;

B)  Šest (6) radio-drama izvedenih od 1. rujna 2016. do 30. lipnja 2018. godine  (bijenalno - za najbolje redateljsko ostvarenje u radio-drami);

C) Tri (3) TV- drame izvedene  od  1. rujna 2016. do 30. lipnja 2018. godine  (bijenalno  -  za najbolje glumačko ostvarenje u TV-drami ).

U prijavi treba navesti  točan datum premijernog izvođenja, imena svih glumica i glumaca mlađih od 28 godina (za operu, operetu i mjuzikl do 30 godina) te obvezno dostaviti  programsku  knjižicu i audio-vizualni zapis prijavljene predstave.

Rok za prijavu je  5. srpnja 2018. godine

II.

Prijedloge (s obrazloženjem) za dodjelu dvije (2) nagrade za svekoliko umjetničko djelovanje (1 nagrada za dramu i 1 nagrada za operu, operetu/mjuzikl, balet ili ples) istaknutoj/om umjetnici/ku koji je svojim dugogodišnjim umjetničkim radom pridonio afirmaciji kazališne, radijske i televizijske umjetnosti,  također treba dostaviti najkasnije  do  5. srpnja  2018. godine.

III.

Prijave predstava podnose intendanti i ravnatelji kazališta, festivala, kazališnih družina i umjetničkih organizacija te glavni urednici Dramskog programa HRT- a i Hrvatskog radija.

Prijedloge za dodjelu nagrada za svekoliko umjetničko djelovanje mogu dostaviti kazališta, festivali, HRT, udruge, institucije i pojedinci.

IV.

Intendanti, ravnatelji, direktori i voditelji  festivala i ljetnih produkcija dužni su,  također do 5. srpnja 2018., prijaviti jednu (1) predstavu koja će se premijerno izvesti do 31. kolovoza 2018.g. te osigurati  audio-vizualni zapis prijavljene predstave.

V.

Članovima žirija  obvezno je osigurati najmanje tri (3) termina za gledanje prijavljene predstave, a informacije o terminima igranja predstava redovito i promptno javljati u tajništvo Hrvatskog društva dramskih umjetnika  (tel. 4920-717, 4813-374, fax. 4920-718, e-mail: hddu@hddu.hr ).

VI.

Za  gledanje i slušanje TV i radijskih drama potrebno je žiriju dostaviti audio-vizualne zapise i nosače zvuka (CD ili DVD).

VII.

Odluke o nagrađenima za svekoliko umjetničko djelovanje te odluke o  nominacijama u svim kategorijama žiriji donose i objavljuju najkasnije  do 10. studenoga 2018. godine.

Odluke o svim ostalim nagradama žiriji donosi 24. studenoga 2018. godine, na dan uručenja dobitnicima u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

VIII.

Pravilnik o dodjeli Nagrade hrvatskog glumišta s popisom svih kategorija za koje će se 2018. godine dodjeljivati nagrade (čl.3.) objavljen je na web stranicama HDDU-a: www.hddu.hr

IX.

Prijave za NHG dostavljaju se na adresu:  Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, 10000 Zagreb, Amruševa ulica 19/III (za Nagradu hrvatskog glumišta)

Za Upravni odbor HDDU-a:

Marija Filipović, dipl.oec.

Tajnica HDDU-a