Nagrada hrvatskog glumištaNatječaj za NHG 2021.g.

Broj: 42/2021.

Zagreb, 7. lipnja 2021.

 

Intendantima i ravnateljima kazališta, festivala, kazališnih družina, umjetničkih

organizacija, glavnim urednicima  Dramskog  programa HTV-a i Dramskog programa

Hrvatskog radija

 


Hrvatsko  društvo dramskih umjetnika u ime  utemeljitelja Nagrade  hrvatskog glumišta  /NHG/  raspisuje

N A T J E Č A J

za   NAGRADU  HRVATSKOG  GLUMIŠTA  2021. godine

za umjetnička ostvarenja premijerno izvedena u kazališnoj sezoni  2020/21.

Nagrade će se 24. studenog 2021. dodijeliti u kategorijama za dramu te bijenalno za operu i balet  (kaz. sezone 2019/20. i 2020/21.)

Nagrade se dodjeljuju  državljanima  Republike  Hrvatske.

I.

U konkurenciju za NHG  2021. g. prijavljuje se:

A) Jedna (1) predstava iz:

a) drame

b) opere

c) operete/ mjuzikla

d) baleta

e) plesa

premijerno izvedena  u vremenu od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. godine, a  za festivalske i ljetne produkcije predstava koja će se premijerno izvesti do 31. kolovoza 2021. godine;

B) Šest (6) radio drama izvedenih u vremenu od 1. rujna 2019. do 30. lipnja 2021. godine (bijenalno - za najbolje glumačko  ostvarenje u radio-drami);

C)  Tri (3) TV drame izvedene u vremenu od  1. rujna 2019. do 30. lipnja 2021. godine (bijenalno  -  za najbolje redateljsko ostvarenje u TV drami);

Rok za prijavu je  7. srpnja 2021. godine

U prijavi treba navesti datum premijernog izvođenja predstave, imena svih glumica i glumaca mlađih od 28 godina (za operu, operetu i mjuzikl do 30 godina)  te obvezno dostaviti  programsku  knjižicu i AV zapis prijavljene predstave.

II.

Prijedloge (s obrazloženjem) za dodjelu dvije (2) nagrade za svekoliko umjetničko djelovanje (1 nagrada za dramu i 1 nagrada za operu, operetu/mjuzikl, balet ili ples) istaknutoj/om umjetnici/ku koji je svojim dugogodišnjim umjetničkim radom pridonio afirmaciji kazališne, radijske i televizijske umjetnosti, također treba dostaviti najkasnije do 7. srpnja  2021. godine.

III.

Prijave predstava podnose intendanti, ravnatelji i voditelji kazališta, festivala, kazališnih družina, umjetničkih organizacija te glavni urednici Dramskog programa HTV-a i Hrvatskog radija.

Prijedloge za dodjelu Nagrada za svekoliko umjetničko djelovanje mogu dostaviti kazališta, HTV, Hrvatski radio, udruge, institucije i pojedinci.

IV.

Intendanti, ravnatelji i voditelji  Festivala i ljetnih produkcija obvezni su,  također do 7. srpnja 2021.g. prijaviti jednu (1) predstavu koja će se premijerno izvesti do 31. kolovoza 2021.g. te obavezno osigurati AV zapis  prijavljene predstave.

V.

Članovima žirija potrebno je osigurati najmanje 3 termina za gledanje prijavljene predstave, a informacije o terminima redovito i promptno javljati u tajništvo Hrvatskog društva dramskih umjetnika (GSM: 091 783 7133, tel. 01/4920 717 i e-mail: hddu@hddu.hr ), a za balet u tajništvo Hrvatskog društva profesionalnih baletnih umjetnika.

Navedeni najmanji broj osiguranih termina igranja će prema potrebi i okolnostima biti podložan promjenama, a sukladno epidemiološkoj situaciji i mjerama Stožera civilne zaštite RH.

VI.

Za  gledanje i slušanje  TV i radijskih drama potrebno je žiriju dostaviti AV zapise te nosače zvuka.

VII.

Odluke o nominacijama sva tri žirija (za dramu, operu i balet) bit će objavljene najkasnije do 10. studenog 2021. godine, kao i zajednička odluka Upravnog odbora HDDU-a i žirija o dvije (2) nagrade za svekoliko umjetničko djelovanje.

Odluke o nagradama sva tri žirija donose 24. studenog 2021. godine, na dan svečane dodjele NHG-a koja će se održati u HNK u Zagrebu.

VIII.

Prijave za NHG  dostavljaju se:

a) poštom na adresu: Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, 10000 Zagreb, Amruševa ulica 19/III (s naznakom: Prijava za NHG) ili

b) na e-adresu hddu@hddu.hr (AV zapise treba naknadno dostaviti poštom ili osobnom dostavom  od 1. do 30. rujna 2021.g. u Amruševu ulicu 19/III).

IX.

Pravilnik o dodjeli  Nagrade hrvatskog glumišta s popisom  svih kategorija za koje će se 2021. godine dodjeljivati nagrade (čl. 3.) objavljen je  na mrežnim stranicama HDDU-a: www.hddu.hr

 

Za Upravni odbor HDDU-a:

Marija Filipović, dipl.oec.

Tajnica HDDU-a