Festival glumca28. Festival glumca

Broj: 44/2020.

Zagreb, 28. prosinca 2020.

 

 

Intendantima i ravnateljima kazališta,

festivala, kazališnih družina i umjetničkih organizacija

 

 

U ime Hrvatskog društva dramskih umjetnika i Vukovarsko-srijemske  županije,  suutemeljitelja Festivala glumca,  Festivalsko vijeće raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za   28.  FESTIVAL GLUMCA

 

I.

28. Festival glumca održat će se od 14. do 23. svibnja 2021.g.

Za sudjelovanje na Festivalu mogu se prijaviti kazališne predstave premijerno izvedene od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.g.

Rok za prijavu predstava je 28. siječanj 2021.g.

 

II.

Za sudjelovanje na Festivalu mogu se prijaviti sva kazališta, festivali, glumačke družine  i umjetničke organizacije te pojedinci - članovi Hrvatskog društva dramskih umjetnika i studenti Akademije dramske umjetnosti te Umjetničkih akademija koji svojim djelom ispunjavaju uvjete natječaja. Prijavljuje se jedna (1) predstava, a u prijavi je obvezno navesti datum premijernog izvođenja predstave, dostaviti programsku knjižicu i snimku predstave, kao i ispunjeni Upitnik koji je sastavni dio ovog Natječaja.

Pri odabiru kazališne predstave koja se prijavljuje treba uzeti u obzir sve tehničke zahtjevnosti predstave i uskladiti ih s tehničko-scenskim mogućnostima kazališta i dvorana u gradovima u kojima se predstave igraju (Županja, Vinkovci, Ilok, Otok, Vukovar).

 

III.

Izborniku/ci Festivala treba osigurati najmanje tri (3) termina za gledanje prijavljene predstave do  30. ožujka 2021.g., a o terminima igranja predstava treba promptno i pravovremeno obavještavati Tajništvo HDDU-a.

Navedeni najmanji broj osiguranih termina igranja će prema potrebi i okolnostima biti podložan promjenama, a sukladno epidemiološkoj situaciji i mjerama Stožera civilne zaštite RH.

Popis izabranih predstava koje će sudjelovati na 28. Festivalu glumca bit će objavljen 1. travnja 2021.g.

IV.

Sudionici Festivala predstave će igrati u gradovima Županji, Vinkovcima, Iloku, Otoku i Vukovaru. Grad domaćin 28. Festivala glumca  je grad Županja.

V.

Posljednjeg dana održavanja Festivala tročlani Ocjenjivački sud dodjeljuje: dvije  nagrade Fabijan Šovagović najboljim glumicama; dvije nagrade Fabijan Šovagović najboljim glumcima; nagradu Ivo Fici za najbolje ostvarenje mladom glumcu do 28 godina; nagradu Nada Subotić za najbolje ostvarenje mladoj glumici do 28 godina; nagradu Nevenka Filipović za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade; nagradu Vanja Drach za najbolju predstavu u cjelini.

Festivalsko vijeće Festivala glumca dodjeljuje: nagradu Ivo Gregurević za izniman doprinos Festivalu glumca i glumačkom pozivu te nagradu Zvonimir Torjanac za svekoliki umjetnički i društveni doprinos kazališnoj umjetnosti na Festivalu glumca.

Nagrade se sastoje od priznanja, statua i novčanog iznosa.

VI.

Svim sudionicima pokriveni su, sukladno realnom troškovniku i raspoloživim sredstvima Festivala glumca, putni troškovi, 1/3 dnevnice, hotelski smještaj na bazi punog pansiona te troškovi prijevoza scenografije, a druge  naknade nisu pokrivene (autorski honorari, dodatni troškovi i sl.).

VII.

Prijave za Festival u propisanom natječajnom roku, uz obavezno ispunjen priloženi Upitnik, dostavljaju se na adresu: Hrvatsko društvo dramskih umjetnika (za Festival glumca), 10000 Zagreb, Amruševa ulica  19/III (molimo prijave NE slati preporučenom pošiljkom).

 

 

Za Festivalsko vijeće  Festivala glumca:

Marija Filipović, dipl.oec.

Izvršna producentica

 

U P I T N I K

za prijavljenu predstavu  28. Festivala glumca

 

(naziv kazališta/produkcije)

 

(naziv predstave)

  1. Koliko osoba dolazi na Festival ?

a)      umjetnici:

_________________________________________________________

b)     tehnika i organizacija:

_________________________________________________________

2.  Koliko traje predstava?

__________________________________________________________

3.  Koliko traje postavljanje scene?

__________________________________________________________

4.  Koliko traje raspremanje scene?

__________________________________________________________

5. Navesti sve sudjelujuće glumice i glumce mlađe od 28 godina:

________________________________________________________

6. Predračun putnih troškova: prijevoz i 1/3 dnevnice svih sudjelujućih te trošak

prijevoza scenografije na bazi jedne izvedbe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Posebne  napomene (veličina scene, tehnički uvjeti i sl.):

____________________________________________________________

Osoba za kontakt (ime i prezime, broj telefona/gsm/e-mail):

……………………………………………………………………………..