Festival glumca27. Festival glumca

Broj: 79/2019.

Zagreb, 20. prosinca 2019.

 

 

Intendantima i ravnateljima kazališta,

festivala, kazališnih družina i umjetničkih organizacija

 

 

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za   27.  FESTIVAL GLUMCA

 

I.

27. Festival glumca održat će se od 15. do 24. svibnja 2020.g.

Za sudjelovanje na Festivalu mogu se prijaviti kazališne predstave premijerno izvedene od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.g.

Rok za prijavu je 20. siječanj 2020.g.

II.

Za sudjelovanje na Festivalu mogu se prijaviti sva kazališta, festivali, glumačke družine  i umjetničke organizacije te pojedinci - članovi Hrvatskog društva dramskih umjetnika i studenti Akademije dramske umjetnosti te Umjetničkih akademija koji svojim djelom ispunjavaju uvjete natječaja. Prijavljuje se jedna (1) predstava, a u prijavi molimo obavezno navesti datum premijernog izvođenja predstave, dostaviti programsku knjižicu i snimku predstave, kao i ispunjeni Upitnik koji je sastavni dio ovog natječaja.

Pri odabiru kazališne predstave koja se prijavljuje treba uzeti u obzir sve tehničke zahtjevnosti predstave i uskladiti ih s tehničko-scenskim mogućnostima kazališta i dvorana u gradovima Vukovarsko-srijemske županije u kojima se predstave igraju.

III.

Izborniku/ci Festivala treba osigurati najmanje tri (3) termina za gledanje prijavljene predstave i to u razdoblju od 21. siječnja  do  30. ožujka 2020.g., a o terminima igranja predstava treba promptno i pravovremeno obavještavati Tajništvo HDDU-a.

Popis izabranih predstava koje će sudjelovati na 27. Festivalu glumca bit će objavljen najkasnije do 1. travnja 2020.g.

IV.

Sudionici Festivala predstave će igrati u gradovima Vukovaru, Vinkovcima, Županji, Iloku i Otoku. Grad domaćin 27. Festivala glumca  je grad Vukovar.

V.

Posljednjeg dana održavanja Festivala  tročlani Ocjenjivački sud dodjeljuje: dvije  nagrade Fabijan Šovagović najboljim glumicama; dvije nagrade Fabijan Šovagović najboljim glumcima; nagradu Ivo Fici za najbolje ostvarenje mladom glumcu do 28 godina; nagraduNada Subotić za najbolje ostvarenje mladoj glumici do 28 godina; nagradu Nevenka Filipović za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade; nagradu Vanja Drach za najbolju predstavu u cjelini; nagradu Zvonimir Torjanac za svekoliki umjetnički i društveni doprinos kazališnoj umjetnosti na Festivalu glumca te nagradu Ivo Gregurević za izniman doprinos Festivalu glumca i glumačkom pozivu.  Nagrade se sastoje od priznanja, statua te novčanog iznosa.

VI.

Svim sudionicima pokriveni su, sukladno realnom troškovniku i raspoloživim sredstvima Festivala glumca, putni troškovi, 1/3 dnevnice, hotelski smještaj na bazi punog pansiona te troškovi prijevoza scenografije, a druge  naknade nisu pokrivene (autorski honorari, dodatni troškovi i sl.).

VII.

Prijave za Festival u propisanom natječajnom roku, uz obavezno ispunjen priloženi Upitnik, dostavljaju se na adresu: Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Zagreb, Amruševa ulica  19/III.

 

 

Za Festivalsko vijeće  Festivala glumca:

Marija Filipović, dipl.oec.

Izvršna producentica

U P I T N I K

za prijavljenu predstavu  27. Festivala glumca

 

______________________________________________________

(naziv predstave i kazališta/produkcije)

 

  1. Koliko ljudi dolazi na Festival ?

a)      umjetnici:

_________________________________________________________

b)     tehnika i organizacija:

_________________________________________________________

2.  Koliko traje predstava?

__________________________________________________________

3.  Koliko traje postavljanje scene?

__________________________________________________________

4.  Koliko traje raspremanje scene?

__________________________________________________________

5. Navesti sve sudjelujuće glumce mlađe od 28 godina:

 

__________________________________________________________

6. Predračun putnih troškova  - prijevoz i 1/3 dnevnice svih sudjelujućih

te trošak prijevoza scenografije na bazi jedne izvedbe:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________­­­­­

Posebne  napomene (veličina scene, tehnički uvjeti i sl.):

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Osoba za kontakt (ime i prezime, broj telefona/gsm/e-mail):

________________________________