NovostiRedovna izborna Skupština HDDU-a

23. listopad 2017.

Redovna izborna Skupština HDDU-a

Redovna izborna Skupština HDDU-a

U svom programu Perica Martinović, uz provedbu velikih manifestacija (Nagrada hrvatskog glumišta, Festival glumca) koje HDDU organizira, kao zadatke svoga novoga mandata postavila je pozivanje i poticanje članstva na veći angažman u svim aktivnostima i projektima HDDU-a kao i na snažniju međusobnu komunikaciju o svim pitanjima značajnim za njihov profesionalni, umjetnički i društveni status. Pritom, HDDU će se zalagat za pomaganje i brigu o najosjetljivijim i najranjivijim grupama članova: bolesnim, umirovljenim i slabijeg materijalnog statusa te mladim i nezaposlenim dramskim umjetnicima. Također, nastaviti će s praksom ustupanja prostorija HDDU-a manjim kazalištima, umjetničkim organizacijama, nezavisnoj sceni kao i pojedincima za pripreme programa, čitaće probe, radionice, okrugle stolove i sve vidove aktivnosti na kojima rade i umjetnički djeluju.

Perica Martinović posebno je naglasila da će se i nadalje zalagali za zajedništvo i poticali toleranciju, komunikaciju, kolegijalnost, međusobno poštovanje i uvažavanje u različitostima, prozivajući sve članove HDDU-a da svojim postupcima i javnim djelovanjem štite dignitet struke i hrvatskoga glumišta te time pridonesu pozicioniranju Hrvatskoga društva dramskih umjetnika kao društveno relevantne krovne strukovne umjetničke udruge.