NovostiOdgovor Upravnog odbora HDDU-a na APEL Ogranka samostalnih umjetnika HDDU-a

09. travanj 2020.

Poštovani predsjedniče i poštovani članovi Ogranka samostalnih umjetnika HDDU-a!

 

*Upravni odbor HDDU-a  (u daljnjem tekstu UO) je dao "punu podršku" (cit. iz našeg dopisa Ogranku od 6. travnja o.g.), a ne samo deklarativnu, što nažalost, jučer čitamo iz identičnog teksta dopisa vas, članova Ogranka samostalnih umjetnika pri HDDU (u daljnjem tekstu Ogranak). Puna podrška je dana svim našim kolegicama i kolegama s neovisne scene koji se za umjetnički rad, život i egzistenciju bore na slobodnom tržištu, a koji su uistinu u vrlo nezavidnom položaju. Još jednom ponavljamo da, kolegijalno i ljudski, podržavamo sve inicijative i napore za sustavnim rješenjem teške i složene situacije u kojoj su se našli svi članovi Ogranka, a uvjetovano teškom krizom i izvanrednim stanjem uslijed pandemije COVID-a 19 i razornog potresa u Zagrebu.

*Žao nam je što je APEL (za koji smo uvjereni da bi trebao biti DIJALOG, a po mogućnosti i TRIJALOG s Ministarstvom kulture RH) upućen svim zaposlenim kolegama te ostalim članovima HDDU-a pa posredno i medijima, a ne izravno Upravnom odboru HDDU-a on-line. Mnogi od kolegica i kolega uopće nisu bili upoznati o osnivanju novog Ogranka pri HDDU u izvanrednim okolnostima te našoj dosadašnjoj komunikaciji kao i roku od 24 sata koji je Ogranak dao UO-u za očitovanje o svojim zaključcima/odlukama. Vjerujemo da je i vama jasno da je to  neprimjereno kratak i neizvediv rok za ozbiljno očitovanje o 18 točaka, a koje bi trebale biti usvojene većinom glasova članova UO-a koji također žive u okolnostima COVIDA-a 19 te posljedicama potresa. I u okolnostima srušenog i neuporabivog ureda HDDU-a i kompletne opreme, a dijelom i dokumentacije  u Amruševoj 19/III.

*UO HDDU-a je na svojoj 11. sjednici, održanoj 23. siječnja 2020.g., donio odluku o održavanju sjednice redovne godišnje Skupštine HDDU-a u ponedjeljak, 30. ožujka 2020.g. s početkom u 13:00 sati u prostorijama  Kontesa (Jazz & Cabaret club), Cesarčeva br. 2,  a čije korištenje nam je gratis omogućilo ZGK "Komedija", na čelu s v.d. ravnatelja, g. Damirom Lončarom.

U pripremama za poziv i dnevni red sjednice Skupštine, tajništvo HDDU-a je počelo s ažuriranjem legitimnih zastupnika u Skupštini budući da su se neki Ogranci brojem članova i zastupnika smanjili (HNK u Zagrebu), neki zastupnici su otišli u mirovinu, neki Ogranci su bili potpuno pasivni (Ogranak samostalnih umjetnika pri HZSU, Ogranak mladih, Ogranak dramskih pisaca i scenarista, itd.), neki su se brojem članova povećali (Ogranak umirovljenika, Ogranak mladih), a neki su stekli uvjete za organiziranje novog ogranka (Ogranak kazališnih producenata). Da se nisu dogodili COVID 19 i potres u Zagrebu, danas bi već imali stenografski zapisnik održane redovne Skupštine. Nasuprot tome, danas samo možemo prebrojavati žive i donekle zdrave, što je zasad 100% našeg članstva i to smatramo najvećim uspjehom i srećom. Broj onih kojima je potres privremeno ili trajno promijenio život još ne znamo, ali nadamo se da ćemo većina, uključujući i naš ured, biti u prvoj grupi. In spe!

*U pripremama sjednice Skupštine i financijskih izvješća, UO se suočio s dugogodišnjim problemom na koji se ukazivalo i na svim prethodnim sjednicama Skupština, ali na žalost, bez rezultata. Naprotiv, i dalje postoje mnogobrojni članovi koji su višegodišnji dužnici članarine HDDU, a koja im na mjesečnoj razini iznosi 40,00 kn (četiri kave ili dvije kutije cigareta: op. jednog člana HDDU-a) tj. 480,00 kn godišnje. Pritom iz ureda HDDU-a dobivaju sve vrste potvrda, savjetodavne usluge, korištenje prostora ureda za čitaće probe, itd., a dobivaju i nominacije i nagrade NHG-a i Festivala glumca. "Ravnopravno" s kolegicama i kolegama koji su zaposleni i svaki mjesec im se automatski s plaće skida 60,00 kn članarine tj. 720,00 kn godišnje. Iznos svih kategorija članarina nije povećan od 1999.g., osim što su umirovljenici 2004.g. oslobođeni plaćanja članarine.

*UO je za sjednicu Skupštine želio predložiti svojevrsnu "nježnu" reviziju članstva, a da se linearno ne bi brisali iz članstva svi koji su, sukladno čl. 17. i čl. 21. Statuta, već davno trebali biti isključeni iz HDDU-a. Pritom je izostavljena evidencija za 2019.g. jer mnogi članovi svoje obveze za prethodnu godinu izvrše u tekućoj godini.

Stanje dugovanja na dan 31.12. 2018.g.:

Ogranak samostalnih umjetnika pri HZSU:  114 članova HDDU-a

31 član plaća članarinu

83 člana ne plaća članarinu

Dug: 108.960,00 kn

Ostali (sad su članovi novog Ogranka) :       336 članova HDDU-a

160 članova plaća članarinu

176 članova ne plaća članarinu

Dug: 254.400,00 kn

Ukupno dug:  363.360,00 kn

 

*Molimo vas da ovaj podatak, koji do sjednice redovne Skupštine HDDU-a sigurno ne bi nigdje bio objavljen, a osobito bi i tada poštovali GDPR, samo primite na znanje kao materijalnu činjenicu i problem s kojom se HDDU permanentno suočava, a nikako kao povod za razdor ili podjelu među članovima HDDU-a jer su sad, više nego ikad, potrebni solidarnost, zajedništvo, tolerancija, empatija i razum svih dramskih umjetnika pod krovom HDDU-a. A ovaj porazan podatak će, vjerujemo, biti i pomoć pri razumijevanju nekih od stavova i odluka UO-a glede zaključaka s on-line sastanka Ogranka samostalnih umjetnika pri HDDU od 4. travnja 2020. te nove, finalne verzije zaključaka u APELU od 7. travnja 2020.

*Molimo vas da nam, radi evidencije aktivnih ogranaka, dostavite popis naših članova (67) koji su osnivači novog Ogranka HDDU na on-line osnivačkoj Skupštini održanoj 3. travnja 2020.g., a po mogućnosti i popis ostalih potvrđenih članova Ogranka.

 

Očitovanje, mišljenje, stavovi i odluke UO-a HDDU-a po recentnim zaključcima Ogranka samostalnih umjetnika:

1. Re: Mjere pomoći države uslijed posebnog režima uzrokovanog pandemijom korona virusa i suspenzije kulturnog tržišta moraju biti temeljene na principu solidarnosti i iznosom identičnim za sve tri kategorije samostalnih umjetnika kao i za neumjetničko osoblje koje svoju egzistenciju ostvaruje na slobodnom kulturnom tržištu.

(Tri kategorije samostalnih umjetnika su:

- članovi HZSU-a koji imaju priznat status zaslužnih umjetnika i kojima država plaća mirovinsko i socijalno

- samostalni umjetnici koji sami plaćaju doprinose

- samostalni umjetnici bez plaćenih doprinosa, grupacija koju čine uglavnom mladi umjetnici

Neumjetničko osoblje: radnici iz segmenata tehnike, administracije, organizacije i produkcije.)

UO HDDU-a je suglasan.

2. Re: Mjere pomoći države svim navedenim kategorijama moraju biti identične iznosu koji primaju sve ostale profesije kojima je onemogućen rad zbog pandemije korona virusa.

 

UO HDDU-a je suglasan.

3. Re: Samostalni umjetnici, članovi HZSU-a koji su svoj status zaslužnih samostalnih umjetnika stekli upravo verificiranim dokazima da žive od obavljanja svoje djelatnosti i to pred komisijom i prema kriterijima propisanima i provedenima uz sudjelovanje Ministarstva kulture, mjere pomoći moraju moći ostvariti bez ponovnog dokazivanja obavljanja svoje djelatnosti zbog čega su i stekli službeni status člana HZSU-a. Ova grupacija je, naime, automatizmom trebala biti ukjučena u mjere, jer je umjetnički status samostalnih umjetnika pri HZSU već verificrian od strane države, pa je dodatna birokratizacija kao i kategorizacija unutar te skupine nepotrebna. Za konzumiranje ove mjere dovoljan je običan dopis samostalnih umjetnika upućen Ministarstvu kulture RH. Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a s ovim će se prijedogom obratiti i HSZU. U ovu grupaciju također spadaju samozaposleni samostalni umjetnici koji sami sebi plaćaju doprinose.

 

UO HDDU-a je suglasan.

 

4. Re: Tražimo da se u postojeću potporu Ministarstva kulture uključe i samostalni umjetnici koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost, a kojima se doprinosi ne plaćaju iz proračuna RH.

Ispunjavanje ovog kriterija dokazuje se:

 1. dokazom o članstvu u strukovnoj udruzi (HDDU za dramske umjetnike)
 2. dokazom o obavljanju samostalne umjetničke djelatnosti kojeg čine autorski/ izvođački ugovori i potvrde poslodavaca o sudjelovanju u redovitoj produkciji, repriziranju i obnovi umjetničkih projekata za 2018. i 2019. godinu.

Napomena: Umjetnici koji su diplomirali tijekom 2018. i 2019. godine na umjetničkim visokoškolskim ustanovama kao dokaz obavljanja samostalne umjetničke djelatnosti prikazuju autorske/izvođačke ugovore i potvrde poslodavaca o sudjelovanju u redovitoj produkciji, repriziranju i obnovi umjetničkih projekata za razdoblje od dana BA diplome do početka mjera donesenih Odlukom Stožera civilne zaštite.

UO HDDU-a :

4.1. Najblaže rečeno, samatra se problematičnim tražiti potvrdu o članstvu u Društvu (HDDU)kojega se ne smatrate članom, a to potvrđujete neplaćanjem članarine.

Prijedlog je dodati 4.3. : Dostaviti potvrde poslodavaca o uplaćenim honorarima, porezima i doprinosima na zaključene ugovore i obavljene poslove (ili neisplaćenim uslijed izvanrednih okolnosti, a koji su bili u planu isplate do kraja ožujka 2020. te će biti isplaćeni tijekom travnja 2020.).

Po ostalim navodima točke 4. UO HDDU-a je suglasan.

5. Re: .Pri donošenju kriterija za dokazivanje profesionalnog obavljanja umjetničke djelatnosti obratit će se pažnja na specifičnosti pojednih zanimanja.

 

UO HDDU-a je suglasan.

 

6. Re: Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a poslat će upitnike svim umjetničkim organizacijama (privatnim kazalištima) kako bi dobili podatke o tehničkom, administrativnom, organizacijskom i produkcijskom osoblju koje egzistenciju ostvaruje na nezavisnom dramskom kulturnom tržištu, a koje također treba biti obuhvaćeno identičnim mjerama pomoći. Suradnici iz neumjetničkih profesija pismenim će putem (zbog GDPR-a) dati pristanak za uvrštavanje na popis za mjere pomoći. Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a će za ovu grupaciju honorarno zaposlenog osoblja neumjetničkih zanimanja (tehnika, administracija i organizacija) također tražiti proširenje postojeće potpore. Oni kao dokaz obavljanja samostalne djelatnosti na umjetničkom polju prilažu ugovore i potvrde poslodavaca za 2018. i 2019. godinu.

UO HDDU-a je suglasan.

 

7. Re:  Budući da treća grupacija samostalnih umjetnika kao i dio neumjetničkog osoblja nemaju pokriveno zdravstveno osiguranje, a ne mogu zarađivati čime bi uslijed eventualnih zdravstvenih problema mogli pokriti troškove liječenja, tim je grupacijama u okviru pomoći dok su na snazi posebne mjere potrebno platiti doprinose zdravstvenog osiguranja.

UO HDDU-a je suglasan.

Uz VAŽNU NAPOMENU da svi nezaposleni imaju zagarantirano zdravstveno osiguranje čim se prijave na HZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje i HZZO) kao nezaposleni. Čak i bez da su registrirani u HZZ, ali se u roku od 30 dana od prethodnog zaposlenja, otkaza ili diplome prijave na HZZO (Hrvatski zavod za zravstveno osiguranje), ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje. /molimo provjeriti rok i uvjete za prijavu na Error! Hyperlink reference not valid./

8. Re: S obzirom da će se kulturni sektor uslijed ekonomski oslabljenog društva najsporije oporavljati mjere pomoći za samostalne umjetnike trebaju trajati i određeno razdoblje nakon ukidanja izvanrednih mjera i zabrane javnih okupljanja kako bi se nezavisnom kulturnom sektoru pomoglo da ponovno stane na noge. Naime, s ukidanjem zabrane okupljanja, proizvodnja i uslužne djelatnosti počet će raditi punim kapacitetom, a tercijarna djelatnost tek nakon što se građanstvo finacijski oporavi.

UO HDDU-a:

Treba razraditi jasnije kriterije za trajanje (produženih) mjera pomoći. Vjerojatno će neke kolegice i kolege (samostalni umjetnici i privatna kazališta/umjetničke organizacije) početi s radom prije nego neki drugi koji će duže vrijeme biti pogođeni posljedicama krize (COVID 19 i potres).

 

9. Re: Ogranak samostalnih umjetnika tražit će od Ministarstva kulture da ukine odredbu prema kojoj samostalni umjetnici koji su aktivni u umjetničkim organizacijama kojima su odbrena sredstva na javnim natječajima ne mogu aplicirati za mjere pomoći samostalnim umjetnicima. Sredstvima dobivenima na natječajima za projekte, naime, samostalni umjetnici koji su dio upravljačke strukture umjetničkih organizacija, ne pokrivaju troškove svoje egzistencije, već troškove produkcije odobrenih projekata.

 

UO HDDU-a je načelno suglasan, ali nema uvid u stvarno stanje i specifikaciju troškovnika programa za koje je neovisna scena aplicirala i dobila sredstva iz proračuna pa ukidanje ove odredbe prepušta dijalogu između samostalnih umjetnika (Ogranka)  i Ministarstva kulture RH/ Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.

 

 1. 10. Re: Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a uputit će dopis s navedenim prijedlozima i pozivom na sastankak u cilju rješavanja problema samostalnih umjetnika ministrici kulture, ministru rada i socijalne skrbi, ministru financija, predsjedniku Vlade i predsjedniku RH.

UO HDDU-a je suglasan, uz obveznu prethodnu pripremu i nazočnost te sudjelovanje na dogovorenim sastancima nekog od  predstavnika HDDU-a (predsjednica, član/ica UO-a, ovlaštena osoba, i sl.). Zastupamo paradigmu trijaloga (HDDU/Ogranak samostalnih umjetnika/nadležna ministarstva i institucije).

 

 1. 11. Re: Postojeća potpora ponuđena na stranicama Ministarstva kulture za stalno zaposlene u nezavisnim organizacijama u kluturi se zapravo na njih ne odnosi, budući da je uvjet da te organizacije obavljaju gospodarsku djelatnost i da su obveznici poreza na dobit, što umjetničke organicije nisu. To automatski diskvfalificira nezavisne subjekte u kulturi pri aplikaciji za ovu potporu. Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a tražit će da se kriteriji za ovu potporu umjetničkim organizacijama u kulturi korigiraju, ili će se u protivnom i u tom segmentu kulture izgubiti radna mjesta.

UO HDDU-a je suglasan.

 1. 12. Re: Članovi Ogranka samostalnih umjetnika HDDU-a uredit će bazu podataka Ogranka te će uz nju nastojati napraviti i bazu podataka svih samostalnih dramskih umjetnika koji su članovi i drugih, srodnih umjetničkih udruga kako bismo raspolagali točnim brojem umjetnika i tehničkog osoblja na nezavisnoj dramskoj sceni.

 

UO HDDU-a je suglasan za uređenje baze podataka poštujući pritom GDPR. Baza podataka ostalih samostalnih umjetnika iz srodnih udruga isključivo služi u interne svrhe Ogranka radi međusobnog savjetovanja i koordinacije.

HDDU će štititi i zastupati prava,  potrebe i zamolbe isključivo članova svoje umjetničke strukovne udruge.

 

 1. 13. Re: Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a predlaže HDDU-a da svoje članove samostalne umjetnike za vrijeme trajanja suspenzije tržišta oslobodi plaćanja članarine, a članarine koje pojedini članovi duguju HDDU-u do 12. ožujka 2020., ti će članovi podmiriti u potpunosti u roku od godine i pol dana od ukidanja posebnih mjera i zabrane okupljanja.

UO HDDU-a predlaže da svoje članove, samostalne umjetnike, oslobodi plaćanja članarine 6 mjeseci u tekućoj godini bez obzira koliko će trajati suspenzija tržišta. Ako okolnosti budu gore od očekivanih,  proporcionalno će biti i oslobađanje plaćanja članarina, uključujući eventualno i za cijelu 2020.g.

Malo je apsurdno obećanje da će članovi koji duguju 363.360,00 kn u potpunosti podmiriti svoja dugovanja u roku od godine i pol od dana ukidanja posebnih mjera! Postoji neko jamstvo? Vaš legimitet i konsenzus  svih dužnika da to obećate u njihovo ime? Kao i svih prethodnih godina, vjerujemo na riječ.

 

 1. 14. Re: Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a od HDDU-a očekuje da mu omogući pravnu pomoć pri radu potrebnu za artikuliranje potreba i zahtjeva Ogranka.

 

UO HDDU-a nije u mogućnosti osigurati Ogranku traženo. UO pretpostavlja da kolegicama i kolegama, koji ovo očekuju, nije poznato da HDDU u svom ustrojstvu i radu nema pravnu službu, a iz gore predočenih financijskih parametara nema niti mogućnost ikome platiti pravnu pomoć.

Vjerujemo da je većini poznato da su prostorije i oprema HDDU-a jako stradali u potresu  i da će trebati dosta vremena i puno vlastitih sredstava da se prostorije saniraju i Društvo nastavi s normalnim radom.

 1. 15. Re: Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a predlaže HDDU da HDDU osnuje poseban 'Fond solidarnosti za članove čija je egisztencija ugrožena utjecajem epidemije koronavirusa ' za pomoć svojim članovima samostalnim umjetnicma u koji će sredstva, prema vlastitoj odluci i mogućnostima, uplaćivati stalno zaposleni kolege, javna kazališta i Sindikat glumaca. Za istu namjenu Ogranak samostalnih umjetnika izradit će kriterije i pravila za dobivanje pomoći iz rečenog Fonda.

HDDU već ima Fond solidarnosti koji iz sredstava prikupljenih članarinama kontinuirano pomaže umirovljenicima, članovima slabijeg socijalnog statusa, bolesnim članovima, kolegicama i kolegama na kemoterapijama, u post-operativnoj fazi, na skupim lijekovima, jačim vitaminima, za dio pogrebnih troškova, itd.

Svi koji žele pomoći, mogu svoju donaciju poslati na ž.r. HDDU-a s opisom plaćanja: "Za članove čija je egzistencija ugrožena utjecajem epidemije koronavirusa" ili nekim jednostavnijim opisom plaćanja.

Kriteriji za dodjelu pomoći bi svakako trebali biti u koordinaciji i dogovoru s UO i sa Stručnom službom HDDU-a jer na službeni račun udruge ne smije ući niti izaći niti lipa koja nije Zakonom regulirana i kontrolirana od vlasnika računa - HDDU-a.

 

 1. 16. Re: Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a povezat će se sa samostalnim umjetnicima iz područja plesa, glazbe, likovnih umjetnosti, filma i književnosti kako bi se svi samostalni umjetnici i neumjetničke profesije koje svoju egzistenciju ostvaruju na slobodnom kulturnom tržištu okupili u koordinaciji samostalnih umjetnika Hrvatske.

UO HDDU-a je suglasan.

 1. 17. Re: Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a donio je preporuku za aktivacijom Ogranka producenata HDDU-a i Ogranka mladih HDDU-a koji su predviđeni Statutom HDDU-a, no nisu aktivni. Preporuka se također odnosi na osnivanje drugih ogranaka prema kriteriju pojedinih specifičnih grupacija unutar HDDU-a kako bi radom u njima zajednički artikulirale svoje specifične probleme i djelovale.

 

UO HDDU-a je suglasan budući da je (re)aktiviranje navedenih  Ogranaka bilo predviđeno prije održavanja sjednice redovne Skupštine HDDU-a 30. ožujka 2020.

 1. 18. Re:  Ogranak samostalnih umjetnika donijet će Pravilnik o radu Ogranka samostalnih umjetnika HDDU-a.

UO HDDU-a je suglasan. Svaki interni Pravilnik treba biti u skladu sa Satutom HDDU-a i ovlastima Ogranka te ga potvrđuje Upravni odbor HDDU-a.

Osnivanje Ogranaka je također, prema čl. 10. Statuta, u ingerenciji Upravnog odbora, a  Izvršni odbor Ogranka (st. 6. istog članka) provodi odluke Upravnog odbora.

***************************************************************

Poštovani i dragi članovi Ogranka samostalnih umjetnika HDDU-a,

sve naše primjedbe i stavovi su dobronamjerni, promišljeni i u cijelosti usklađeni  s našim mogućnostima, ali i neizvjesnim danima koji nas sve očekuju.

Naša podrška svima vama nikad nije bila upitna. Naprotiv, prva smo umjetnička strukovna udruga koja je ministrici kulture još 13. ožujka o.g. uputila molbu za pomoć samostalnim umjetnicima i neovisnom sektoru, s popisom svih vas koji ste se kasnije organizirali u novom Ogranku HDDU-a.

Budimo pametni i suosjećajni, pomozimo jedni drugima, budimo zajedno sad, ali ostanimo i kad prođe ova kriza jer ne znamo kad i kako će nas zadesiti neka nova.

S poštovanjem,

Perica Martinović, predsjednica HDDU-a

Članovi Upravnog odbora:

Nada Abrus

Joško Ševo

Nedim Prohić

Ana-Marija Vrdoljak

Sandra Lončarić

Draško Zidar

 

U Zagrebu, 8. travnja 2020.