NovostiNatječaj za članove u tijelima HDDU-a

30. kolovoz 2017.

Broj: 62/2017.

Zagreb, 30. kolovoza 2017.

Sukladno Čl. 22. Statuta HDDU-a, sa svrhom provedbe izbora za tijela HDDU-a koji će se održati na redovnoj izbornoj sjednici Skupštine u listopadu 2017. godine,  Komisija za izbore HDDU-a raspisuje

N A T J E Č A J

za članove u tijelima HDDU-a na mandat od 4 godine

1. PREDSJEDNIK/PREDSJEDNICA  HDDU-a

2. UPRAVNI ODBOR - 6 članova

(4 iz Ogranaka u Zagrebu i 2 iz Ogranaka izvan Zagreba)

3. NADZORNI ODBOR - 3 člana

(2 iz Ogranaka u Zagrebu i 1 iz Ogranaka izvan Zagreba)

4. ETIČKO POVJERENSTVO - 3 člana

(2 iz Ogranaka u Zagrebu i 1 iz Ogranaka izvan Zagreba)

Uvjeti za prijavu:

Ad 1.)  -   životopis

-         kratak program rada HDDU-a u sljedećem mandatu

Ad 2.,3.,4.)  - životopis ( uz naznaku za koje tijelo HDDU-a se

kandidat prijavljuje)

  • Na natječaj se mogu prijaviti svi redovni članovi HDDU-a koji izvršavaju svoje dužnosti prema Čl. 14. Statuta

  • Na natječaj se prijavljuju pojedinci samoinicijativno, prijavljuje ih Ogranak HDDU-a ili redovan član HDDU-a

Rok za prijavu je najkasnije 30 dana od raspisivanja natječaja (do 29. rujna 2017.g.) preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Hrvatsko društvo dramskih umjetnika (Komisija za izbore), Amruševa 19/III, 10000 Zagreb te obvezno na e-mail: hddu@hddu.hr

Komisija za izbore HDDU-a:

Ana - Marija Vrdoljak, predsjednica

Helena Buljan - članica

Marija Filipović - članica

Anita Schmidt - članica

Ivan Vukelić - član